Tahribatlı&Tahribatsız Muayeneler

Tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri, malzeme (mamül ve yarı mamül) ve kaynaklı bağlatıların kontrolü ve sertifikasyonunda en yaygın şekilde uygulanmaktadır.

Diğer yandan, personel (kaynakçı, kaynak operatörü), yöntem (kaynak yöntem testleri) ve performans (elektrod testleri) değerlendirmeleri de, büyük ölçüde tahribatlı ve tahribatsız muayene sonuçlarına dayanmaktadır.

ER-SU geniş cihaz parkına sahip test laboratuarları ve uzman kadrosu ile, konvansiyonel ve gelişmiş test ve muayene hizmetlerini sunmaktadır.