Üçüncü Taraf Gözetim Hizmetleri

Satın alınan / sipariş edilen ürün ve / veya hizmetlerin ya da tesisin uluslararası standart, kod ve müşteri teknik şartnamesine uygunluğunun imalatlar sırasında ve / veya imalatlar sonrasında sertifikalandırılması veya belgelendirilmesi amacıyla yapılan teknik kontrol, test, değerlendirme ve onaylama hizmetleridir.

PGM, Üçüncü Taraf Gözetim Hizmetleri Kapsamında aşağıda verilen hizmetleri gerçekleştirmektedir:

Rafineriler ve Enerji Santralleri İmalat Süreci Kontrolleri
Depolama Tankları, Boru Hatları ve Çelik Konstrüksiyon İmalatlar ; İmalat Süreci Kontrolleri ve Raporlandırılması
Kazanlar ve Basınçlı Kapların İmalat Süreci Kontrolleri
Kaynak Personelinin Değerlendirilmesi ve Onayı
Kaynak Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı
Malzeme (Borular, Levhalar) Değerlendirme ve Onaylama
Ekip-Ekipman (Vana, Flanş, Dirsek, Pompa, ..vb) Değerlendirme ve Onaylama
Kaldırma ve İletme Makinalarının Üretim sürecinin Kontrolü ve Ürünün Kontrolü
Ürünlerin üretim, nakliye-sevkiyat, stoklama, yükleme-boşaltma ve dağıtımlarında gözetim hizmetleri
Basınç Testlerine Nezaret Edilmesi ve Raporların Onaylanması
Ekipman Fonksiyon ve Yük Testlerine Nezaret edilmesi ve Raporların Onaylanması
Tesis/Ekipman İşletmeye alma, montaj ve proje kabul testlerine nezaret edilmesi
Periyodik Kontroller ve Raporlandırılması
İş bitiminde ilgili imalata Üçüncü Taraf Gözetim Sertifikası düzenlenmektedir.