Sertifikasyon

Günümüzde belgelendirme, bir kuruluşun ürünlerini ve hizmetlerini kendi iç pazarında veya uluslararası pazarlarda satabilmesi için bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. ER-SU bünyesinde yer alan bağımsız bir belgelendirme organı olan ER-SU Belgelendirme Departmanı ulusal ve uluslararası standartlara göre yönetim sistemleri, personel ve ürün belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.

ER-SU Belgelendirme ekibi, ER-SU’ın uzmanları arasından, yetkinlik, yeterlilik ve bağımsızlık ile ilgili çok sıkı kurallara uygun olarak seçilirler.

ER-SU, Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Personel Belgelendirme konusunda TURKAK’tan, Ürün Belgelendirme konusunda IAS tarafından akredite edilmiştir.

ER-SU Yönetim Sistemleri ( ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; OHSAS 18001 ) belgelendirme faaliyetlerini Türkiye, Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika bölgelerini kapsayacak şekilde İstanbul merkez ofisinden gerçekleştirmektedir.

Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak belge verilmesi, belge kapsamının daraltılması ve genişletilmesi, belgenin askıya alınması, belgenin iptali yetkisi ER-SU’a aittir ve bu yetkisini hiçbir kurum veya kişiye devretmez.